Data Nazwa MiejsceTyp
06-06-2016
12-06-2016
Junior European Championships
Drzonkow
Poland
XML