Data Nazwa MiejsceTyp
02-06-2019
09-06-2019
Junior European Championships
Drzonkow
Poland
XML